DADA.BG - Microsoft обучение и сертификат | Cisco курсове | IT курс

DADA.BG е най-големият, базиран в София доставчик на присъствени и дистанционни IT обучения. Изберете своя Microsoft курс и вземете сертификат

Сървър Десктоп База данни Разработчици Приложения

Обучение 20332B

Advanced Solutions of Microsoft SharePoint Server 2013

Метод на провеждане: Присъствен

Продължителност: 5 дни

Обща информация

По време на това петдневно обучение ще се научите как да планирате, конфигурирате и управлявате Microsoft SharePoint Server 2013 среда. Основните компоненти, върху които пада фокусът на това обучение са: прилагане на висока степен на надеждност; възстановяване след бедствия; архитектура на сървърни приложения, Business Connectivity Services, социални компютърни характеристики, производителност и съвместна работа на платформи и характеристики, бизнес интелиджънс (business intelligence) решения, управление на корпоративно съдържание, инфраструктура на управлението на уеб съдържанието, решения и приложения.

По време на обучението ще се научите и как да оптимизирате търсенето; как да разработвате и прилагате план за управление и как да подобрявате или мигрирате SharePoint Server 2013.

За кого е предназначено обучението

Обучението е предназначено за опитни специалисти по информационни технологии, които искат да се научат как да инсталират, конфигурират, разполагат и управляват инсталации на SharePoint Server 2013 в центъра с данни, така и в облака.

Обучението и предназначено и за Business Application Administrators (BAAs), които са ангажирани с администрирането на line-of-business (LOB) проекти във връзка с международни бизнес клиенти.

Като цяло, обучението е насочено към три основни групи:

 • Настоящи потребители и партньори на SharePoint 2010, на които им е необходимо да научат какво е новото при SharePoint 2013;
 • Нови потребители на SharePoint;
 • Потребители, които използват по-стара версия на SharePoint от SharePoint 2010 (SharePoint 2003 или SharePoint 2007).

При завършване на обучението

След завършването на това обучение, участниците в него ще могат да:

 • Описват основните характеристики на SharePoint 2013;
 • Планират и проектират SharePoint 2013 средата така, че да покрие изискванията за висока надеждност и възстановяване след бедствия;
 • Планират и прилагат архитектура за сервизни приложения за разполагането на SharePoint 2013;
 • Конфигурират и управляват характеристиките на Business Connectivity Services в SharePoint 2013;
 • Планират и конфигурират социални компютърни характеристики;
 • Планират и конфигурират производителността и съвместното съществуване на платформи и характеристики;
 • Планират и конфигурират решения за Бизнес Интелиджънс (Business Intelligence);
 • Оптимизират търсенето в корпоративна среда;
 • Планират и конфигурират управлението на корпоративното съдържание в SharePoint 2013;
 • Планират и конфигурират инфраструктурата на управлението на уеб съдържанието така, че да покрие изискванията на бизнеса;
 • Управляват решения за разполагането на SharePoint 2013;
 • Конфигурират и управляват приложения в SharePoint Server 2013 средата;
 • Разработват и прилагат план за управление на SharePoint Server 2013;
 • Правят подобрения и миграции към SharePoint Server 2013.

Предварителни изисквания за участие в обучението

Преди да вземат участие в това обучение, участниците трябва да:

 • Са завършили успешно курса 20331: Core Solutions of Microsoft SharePoint Server 2013 и да са издържали изпита 70-331: Core Solutions of Microsoft SharePoint 2013 или да имат еквивалентни на това знания;
 • Имат поне една година опит в картографирането на бизнес изисквания към логически и физически технически дизайн;
 • Имат работни познания за мрежовото проектиране, както и за мрежовата сигурност;
 • Имат опит в управлението на софтуер в Windows 2008 R2 enterprise server или Windows Server 2012 среда;
 • Могат да разполагат и управляват приложения реално, виртуално и в облака;
 • Могат да администрират Internet Information Services (IIS);
 • Могат да конфигурират Active Directory за използване при удостоверяване, оторизация и user store;
 • Могат да управляват приложения дистанционно чрез използването на Windows PowerShell 2.0.;
 • Могат да свързват приложения към Microsoft SQL Server;
 • Могат да прилагат Claims-based сигурност.

Брошура

Advanced Solutions of Microsoft SharePoint Server 2013

Искате да научите повече ? Пишете ни на sales@asap.bg или се обадете на телефон: 02/4475 111.