DADA.BG -  Microsoft обучение и сертификат | Cisco курсове | IT курс

DADA.BG е най-големият, базиран в София доставчик на присъствени и дистанционни IT обучения. Изберете своя Microsoft курс и вземете сертификат

Citrix Avaya AppSense LPI Cisco Cloudera EMC HP IBM Juniper Lean Six Sigma NetApp Red Hat TOGAF 9 VMware Soft Skills
AVAYA обучителни курсове

AVAYA обучение

Превърнете се в експерти в областта на Avaya Data Networking, Communications Systems, Applications и Services чрез присъствено или дистанционно обучение, предлагано от DADA.BG.

С придобиването на Nortel Enterprise Services (NES), Avaya засили стратегическата си позиция в предоставянето на решения за бизнес комуникации и услуги за корпоративни клиенти. Интеграцията на продуктовото портфолио на NES определи по-точно визията на Avaya за комуникационни системи, увеличаващи ефективността на бизнеса.

Server & Applications обучение

Telephony обучение

Заглавие Код Дни
Contact Center 6.0 Scripting 1 0326C 3

Routing & Switching обучение

Nortel Meridian обучение

Nortel Call Pilot обучение

Nortel Communication Server обучение

Virtualisation обучение

Заглавие Код Дни
IP Office Advanced Configuration Application Workshop (5S00004I) GK0252 3
ERS 8800/8600/8300 Advanced Configuration and Maintenance (6722) GK0210 5
ERS 5000/4500/2500 Advanced Configuration and Maintenance (6723) GK0223 4
Avaya Communication Server (CS) 1000 7.5 System Administration and Management (6351) GK0730 3
Avaya Communication Server 1000 Familiarization Release 7.5 (0200) GK0280 2
BCM50 and BCM450 System Configuration and Maintenance (6046) GK0621 3
Avaya Aura® Communication Manager Fundamentals (ATI01672VEN) GK0641 3
Avaya Aura® Communication Manager Messaging: Implementation (ATI01731VEN) GK0925 2
Avaya Aura® Communication Manager Messaging Embedded Administration, Maintenance, and Troubleshooting (5M00050) GK0902 3
Avaya Aura® Contact Center Administration (3609) GK0362 5
Avaya Aura® Contact Center Reports (3613) GK0363 1
Converged Campus: ERS Solution Installation and Configuration (6721) GK0205 5
Introduction to Session Initiation Protocol (SIP) (6340) GK6340 1
IP Office Technical Basic Implementation Workshop (4S00004I) GK0238 5
Avaya Aura® Messaging Administration, Maintenance, and Troubleshooting (5C00063V) GK0921 3
Avaya Aura® Messaging Implementation (5C00062V) GK0911 3
Avaya Aura® Session and System Manager Implementation, Administration, Maintenance, and Troubleshooting (R6.2) (5U00097) GK0630 10
Session Manager Administration (R6.1) (5U00081) GK0698 4
Session Manager and System Manager Administration Boot Camp (R6.1) (5U00082) GK0699 5
Avaya Aura® Session Manager Implementation, Administration, Maintenance, and Troubleshooting (R6.2) (5U00096) GK0629 8
System Manager Administration (R6.1) (5U00080) GK0697 1
Avaya Aura® System Manager Implementation, Administration, Maintenance, and Troubleshooting (R6.2) (5U00095) GK0628 2
What's New with Avaya Aura® Contact Center Release 6.2 (1C00021V) GK0382 2
What's New with Avaya Communication Server 1000 Release 7.5 (6380) GK0700 1

Voice обучение

Заглавие Код Дни
CS 1000 Upgrade and Avaya Aura® Integration Bootcamp 9U00166I 5
Administering and Maintaining Avaya Aura® System Platform (CM 5.2.1) ATA00098V 1
BCM50 and BCM450 Installation, Initial Configuration, and Messaging 6045C 5
BCM50 and BCM450 Sales Engineering Solutions 6027F 2
BCM50 and BCM450 System Configuration and Maintenance 6046C 2
Avaya Aura® Call Center Elite Implementation and Maintenance 5C00091I 4
Call Management System Installation & Maintenance ATI00684V 2
Avaya Aura® Communication Manager Administration 5U00041I 2
Avaya Aura® Communication Manager Fundamentals ATI01672V 3
Avaya Aura® Communication Manager Implementation ATI02348I 5
Avaya Aura® Communication Manager Maintenance and Troubleshooting 5U00040I 5
Avaya Aura Communication Manager Messaging Embedded Administration, Maintenance, and Troubleshooting 5M00050 5
Avaya Aura Communication Manager Messaging: Implementation ATI01731V 5
Avaya® Communication Server (CS) 1000 7.5 System Administration and Management 6351C 3
Avaya® Communication Server 1000 7.0 Engineering and Network Design 6352C 5
Avaya® Communication Server 1000 7.0 Upgrades for Design and Pre-Sales Engineers 6353C 5
Avaya® Communication Server 1000E Release 7.5 Implementation and Upgrade 6376C 5
Avaya Aura® Contact Center - Communication Control Toolkit and Contact Center Multimedia Implementation 3607C 3
Avaya Aura® Contact Center - Service Creation Environment 3610C 5
Avaya Aura® Contact Center Administration 3609C 5
Avaya Aura® Contact Center Fast Track - Installation, Administration, and Scripting 3621C 10
Contact Center for Communication Manager ATC01121I 3
Avaya Aura® Contact Center Maintenance and Troubleshooting Boot Camp 5C00012I 5
Avaya Aura® Contact Center Networking 3611C 3
CS1K Rls 7.5 - Support Specialist Bootcamp CS1KSSBC75 10
Designing a Winning Solution for Contact Center ATA00192V 2
Interaction Center Planning and Implementation ATA01820I 5
IP Office Advanced Configuration and Application Workshop 5S00004I 3
IP Telephony Advanced Implementation Workshop AVA00867H 5
Avaya Message Networking Implementation ATI02046A 2
Avaya Aura® Messaging Administration, Maintenance & Troubleshooting 5C00063V 3
Avaya Aura® Messaging Implementation 5C00062V 3
Avaya Aura® for Midsize Business - Implementation and Configuration (CM 5.2.1) ATA00099VEN 1
Avaya Modular Messaging Implementation for MSS ATI01139I 3
Avaya Modular Messaging Single Server Implementation ATI01140I 1
Planning tde Deployment of Contact Center ATC01116V 1
Session Manager Administration 5U00081 1
Session Manager and System Manager Administration Boot Camp 5U00082 5
Avaya Aura® Session Manager and System Manager Implementation, Administration, Maintenance and Troubleshooting 5U00097 10
Avaya Aura® Session Manager Implementation, Administration, Maintenance, and Troubleshooting 5U00096 8
System Manager Administration 5U00080 1
Avaya Aura® System Manager Implementation, Administration, Maintenance, and Troubleshooting 5U00095 2
Troubleshoot and Maintain IP Telephony Workshop AVA00643H 5
What's New witd Avaya® Communication Server 1000 Release 7.5 6380F 1
What's New witd Avaya Aura® Contact Center Release 6.2 1C00021V 2
Etdernet Fundamentals 0077W 1
Avaya® Communication Server 1000 BARS/NARS 0956C 5
CallPilot Overview 0007W 1
Avaya Aura® Contact Center Engineering 3612C 3
Avaya Aura® Contact Center - Troubleshooting 5C00011I 4
Avaya Modular Messaging Caller Applications 1M00100I 2
Avaya® IP Fundamentals 0229W 1
Avaya Aura® Contact Center - Installation and Configuration 3608C 5
Avaya Aura® Contact Center - Maintenance 5C00010I 4

Искате да научите повече ? Пишете ни на sales@asap.bg или се обадете на телефон: 02/4475 111.