DADA.BG -  Microsoft обучение и сертификат | Cisco курсове | IT курс

DADA.BG е най-големият, базиран в София доставчик на присъствени и дистанционни IT обучения. Изберете своя Microsoft курс и вземете сертификат

Citrix Avaya AppSense LPI Cisco Cloudera EMC HP IBM ITIL Juniper Lean Six Sigma NetApp PRINCE2 Red Hat TOGAF 9 VMware Soft Skills
IBM обучение

IBM обучение

DADA.BG e официално разрешена обучаваща институция към глобалната мрежа на IBM.

IBM предлага широка гама от техническо обучение и образователни услуги, предназначени за подпомагане на потребители и организации да осъществят своите бизнес планове и да усъвършенстват своите ИТ умения. По-долу е част от информацията, която ще ви помогне да изберете най-подходящото обучение за вас.

pSeries: Operating systems

Rational: Big Data

pSeries: Database management

Заглавие Код Дни
GPFS Performance Tuning AN82G 2

pSeries: Cloud Computing

Netezza: Business analysis

Заглавие Код Дни
IBM Netezza Appliance Usage and Advanced Concepts DW520G 5

Security system

SPSS: Business analysis

Storage

Sterling: Operating systems

Sterling: Database Management

SPSS: Database Management

Заглавие Код Дни
IBM SPSS Data Collection Scripting: (Survey Creation) Level I 0M206G 2

Lombardi: Software Development

ISSC: Software Development

Initiate: Operating system

Заглавие Код Дни
IBM Initiate Technical Boot Camp v10 ZZ101G 5

IP&S: Big Data

Заглавие Код Дни
IBM InfoSphere DataStage Essentials 9.1 KM202G 5

Info Mgmt: Server & Application

Заглавие Код Дни
Informix Dynamic Server 11 Replication IX421G 4

Info Mgmt: Database managment

i2: Business analysis

IP&S: Server & Applications

Заглавие Код Дни
IBM InfoSphere Advanced DataStage KM400G 4

iSeries: Operating systems

ISSC: Opearating systems

Заглавие Код Дни
Social Networking with IBM Lotus Connections 3.0 Workshop CNW40G 4

ISSC: Desktop Applications

Заглавие Код Дни
Fundamentals of IBM Lotus Domino 8 Application Development D8510G 4

ISSC: Database management

iSeries: Virtualisation

Заглавие Код Дни
PowerVM on IBM i - I: Implementing Virtualization and LPAR AS5EG 4

Telogic: Big Data

Telogic: Database Management

Заглавие Код Дни
Essentials of IBM Rational Rhapsody V7.6 for Software Engineers QQ139G 3

zSeries: Security

Заглавие Код Дни
Exploiting the Advanced Features of RACF ES88G 4

zSeries: Servers & Applications

zSeries: Operating System

zSeries: Database Menagement

Заглавие Код Дни
Parallel Sysplex Implementation Workshop ES42G 5

xSeries: Virtualisation

Заглавие Код Дни
IBM eX5 Enterprise Servers Architecture and Virtualization XTR52G 4

Unica: Business Analysis

Заглавие Код Дни
IBM Unica Campaign Advanced Techniques 9T321G 4
Introduction to Unica Campaign 8.5 9L317G 3

Unica: Database Management & Development

Tivoli: Network storage

Tivoli: Database Management

Telogic: Software Development

Unica: Software Development

Заглавие Код Дни
Introduction to IBM Unica Marketing Operations 8.5 9L324G 2

Websphere: Cloud Computing

xSeries: Server & Application

Websphere: Software Development

Websphere: Servers & Applications

Websphere: Operating Systems

EmTech: Operating system

Заглавие Код Дни
IBM Systems Director 6.3 for IBM BladeCenter and Blade Servers XTRD2G 5

Info Mgmt: Operating systems

ECM: Infrastruture Design

Заглавие Код Дни
IBM FileNet BPM 5.0: Process Design F145G 5

Clarity: Business Analysis

Заглавие Код Дни
IBM Cognos Financial Statement Reporting (FSR) (V6.6) 1K100G 2

B2B Commerce: Database Management & Development

ECM: Database Management

Cognos: Business Analysis

Заглавие Код Дни
IBM Cognos 8 BI Report Studio: Author Professional Reports Fundamentals (V8.4) B2458G 3
IBM Cognos Analysis Studio: Analyze Data (v10.1/10.2) B5151G 1
IBM Cognos BI Report Studio bootcamp (V10.2) B4423G 5
IBM Cognos BI What's New (V10.1) B5110G 2
IBM Cognos Business Insight Advanced: Author Self-Service Reports (V10.1) B5181G 2
IBM Cognos Controller: Develop Applications (V10.1) P8121G 5
IBM Cognos Data Manager: Build Data Marts with Enterprise Data (v10.2) B5280G 5
IBM Cognos Framework Manager: Design Metadata Models (v10.2) B5252G 5
IBM Cognos Insight: Analyze and Share Data (V10.1) P8175G 5
IBM Cognos Planning Contributor: Develop Applications (V10.1) P8105G 4
IBM Cognos Report Studio: Author Professional Reports Fundamentals (V10.1) B5158G 3
IBM Cognos Report Studio: Author Active Reports (V10.1) B5198G 1
IBM Cognos Report Studio: Author Professional Reports Advanced (V10.2) B5259G 2
IBM Cognos Report Studio: Author Reports with Multidimensional Data (V10.1) B5161G 2
IBM Cognos Report Studio: Author Reports with Multidimensional Data (v10.2) B5261G 2
IBM Cognos Report Studio: Author Reports with Multidimensional Data (v10.2) B5261G 2
IBM Cognos TM1: Administer the Technical Environment (V9.5) P6505G 2
IBM Cognos TM1: Administer the Technical Environment (V10.1) P8155G 2
IBM Cognos TM1: Analyze and Share Data (V10.1) P8157G 3
IBM Cognos TM1: Analyze Data (V9.5) P6507G 3
IBM Cognos TM1: Design and Develop Models (v9.5) P6502G 5
IBM Cognos TM1: Design and Develop Models (V10.1) P8152G 5
IBM Cognos TM1: What's New (V10.1) P8158G 2
IBM Cognos Transformer: Design OLAP Models (V10.1) B5182G 4
IBM Cognos Transformer: Design OLAP Models (v10.2) B5282G 4
IBM Cognos Workspace Advanced: Author Self-Service Reports (v10.2) B5281G 2

Искате да научите повече ? Пишете ни на sales@asap.bg или се обадете на телефон: 02/4475 111.