DADA.BG -  Microsoft обучение и сертификат | Cisco курсове | IT курс

DADA.BG е най-големият, базиран в София доставчик на присъствени и дистанционни IT обучения. Изберете своя Microsoft курс и вземете сертификат

Сървър Десктоп База данни Разработчици

Microsoft сертификат за разработчици

Microsoft Azure сертификат

Azure е облакът за съвременния бизнес. Ако вече имате опит с Azure, можете да разширите уменията си, за да отговорите на бъдещите бизнес потребности с Microsoft Azure сертификат.

Developing Microsoft Azure Solutions сертификат

Необходими изпити Препоръчителни обучения
532/ Developing Microsoft Azure Solutions 532/ Developing Microsoft Azure Solutions

Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions сертификат

Необходими изпити Препоръчителни обучения
533/ Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions 533/ Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions

Microsoft Visual Studio сертификат

Получете Microsoft Certified Solutions Developer (MCSD) сертификат и докажете уменията си за изграждане на Windows 8 приложения използвайки Вашият подход за програмиране, включително C # и HTML5 с JavaScript.

Microsoft Technology Associate (MTA) - Entry level

Какво е MTA?

Microsoft Technology Associate (MTA) е началният сертификат, необходим на хората, възнамеряващи да се развиват в сферата на технологиите. Придобивайки го, получавате широк спектър от основни технически понятия, концепции, оценки и утвърждавате набора си от технически познания.

Разработчици

IT Infrastructure

Сертификатът е подходящ за тези, които възнамеряват да изградят кариерата си в сферата на десктоп или сървър инфраструктурата или в частни изчисления в облака (private cloud computing).

Необходими изпити Препоръчителни обучения
349/ Windows Operating System Fundamentals 349/ Windows Operating System Fundamentals
365/ Windows Server Administration Fundamentals 365/ Windows Server Administration Fundamentals
366/ Networking Fundamentals 366/ Networking Fundamentals
367/ Security Fundamentals 367/ Security Fundamentals

База данни

Сертификатът е подходящ за тези, които възнамеряват да изградят кариерата си в областта на администрация на платформа от данни или в сферата на Бизнес интелиджънс (Business Intelligence).

Необходими изпити Препоръчителни обучения
364/ Database Fundamentals 364/ Database Fundamentals

Разработчици

Сертификатът е подходящ за тези, които възнамеряват да изградят кариерата си като софтуерни разработчици. Това направление ще Ви помогне да се подготвите за практическо обучение и MCSD сертификати. Започнете с MTA Software Development Fundamentals и след това изберете допълнителни теми, които ще Ви помогнат да постигнете своите цели в професионалното си развитие.

Необходими изпити Препоръчителни обучения
361/ Software Development Fundamentals 361/ Software Development Fundamentals
363/ Web Development Fundamentals 363/ Web Development Fundamentals
372/ .NET Fundamentals 372/ .NET Fundamentals
374/ Gaming Development Fundamentals 374/ Gaming Development Fundamentals
375/ HTML5 App Development Fundamentals 375/ HTML5 App Development Fundamentals
379/ Software Testing Fundamentals 379/ Software Testing Fundamentals

Microsoft Certified Solutions Developer (MCSD) - Expert level

MCSD: Windows Store Apps

Покажете Вашите експертни умения в проектирането и разработването на бързоразвиващите се Windows 8 apps. Има два начина да получите такъв сертификат – използвайки HTML5 или C#.

Придобиването на MCSD: Windows Store Apps Ви дава необходимата квалификация, за да работите като софтуерен разработчик (software developer), уеб разработчик (web developer) и инженер качество (quality engineer).

Срокът на валидност на сертификата е две години. След изтичането на този срок е необходимо да се сертифицирате отново.

Вземете Вашия MCSD: Windows Store Apps Using HTML5

Необходими изпити Препоръчителни обучения
480/ Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 480/ Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3
481/ Essentials of Developing Windows Store Apps Using HTML5 and JavaScript 481/ Essentials of Developing Windows Store Apps Using HTML5 and JavaScript
482/ Advanced Windows Store App Development Using HTML5 and JavaScript 482/ Advanced Windows Store App Development Using HTML5 and JavaScript
367/ Security Fundamentals 367/ Security Fundamentals

Вземете Вашия MCSD: Windows Store Apps Using C#

Необходими изпити Препоръчителни обучения
483/ Programming in C# 483/ Programming in C#
484/ Essentials of Developing Windows Store Apps Using C# 484/ Essentials of Developing Windows Store Apps Using C#
485/ Advanced Windows Store App Development Using C# 485/ Advanced Windows Store App Development Using C#

MCSD: Web Applications

Станете известен с Вашите експертни умения за създаване и разработване на модерни уеб приложения и услуги.

Придобиването на MCSD: Web Applications Ви дава необходимата квалификация, за да работите като уеб разработчик (web developer) или уеб администратор (web administrator).

Срокът на валидност на сертификата е две години. След изтичането на този срок е необходимо да се сертифицирате отново.

Необходими изпити Препоръчителни обучения
480/ Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 480/ Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3
486/ Developing ASP.NET MVC Web Applications 486/ Developing ASP.NET MVC Web Applications
487/ Developing Microsoft Azure and Web Services 487/ Developing Microsoft Azure and Web Services

MCSD: Application Lifecycle Management

Станете известен с Вашите експертни умения в управлението на целия цикъл на развитие на приложенията.

Придобиването на MCSD: Web Applications Ви дава необходимата квалификация, за да работите като разработчик (developer), апликейшън инженер (applications engineer), IT проджект мениджър ( IT project manager).

Срокът на валидност на сертификата е две години. След изтичането на този срок е необходимо да се сертифицирате отново.

Необходими изпити Препоръчителни обучения
496/ Administering Microsoft Visual Studio Team Foundation Server 496/ Administering Microsoft Visual Studio Team Foundation Server
497/ Software Testing with Visual Studio 497/ Software Testing with Visual Studio
498/ Delivering Continuous Value with Visual Studio Application Lifecycle Management 498/ Delivering Continuous Value with Visual Studio Application Lifecycle Management

MCSD: SharePoint Applications

Демонстрирайте познания в проектирането и разработването на приложения за съвместна работа с Microsoft SharePoint. За придобиване на този сертификат трябва да имате отлични познания в уеб програмиране с HTML5 с JavaScript и ASP.NET MVC 4.

MCSD: SharePoint Applications

Придобиването на MCSD: Web Applications Ви дава необходимата квалификация, за да работите като софтуерен разработчик (software developer) и уеб разработчик (web developer).

Необходими изпити Препоръчителни обучения
480/ Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 480/ Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3
486/ Developing ASP.NET MVC Web Applications 486/ Developing ASP.NET MVC Web Applications
488/ Developing Microsoft SharePoint Server 2013 Core Solutions 488/ Developing Microsoft SharePoint Server 2013 Core Solutions
489/ Developing Microsoft SharePoint Server 2013 Advanced Solutions 489/ Developing Microsoft SharePoint Server 2013 Advanced Solutions

Искате да научите повече ? Пишете ни на sales@asap.bg или се обадете на телефон: 02/4475 111.