DADA.BG -  Microsoft обучение и сертификат | Cisco курсове | IT курс

DADA.BG е най-големият, базиран в София доставчик на присъствени и дистанционни IT обучения. Изберете своя Microsoft курс и вземете сертификат

За нас Свързани компании Защо ние ISO сертификати Клиенти Партньори Кариери Станете преподавател
ISO сертификати

ISO сертификати

Непрекъснато подобрение на качеството

В изпълнение на своята дейност, DADA.BG се стреми към непрекъснато подобрение в качеството на предлаганите услуги и за изпълнение на изисквания на CISCO, Microsoft и други наши партньори към компанията. Естествено следствие на този стремеж, беше внедряването и поддържането на интегрирана система за управление на качеството и информационната сигурност, съответстваща на изискванията на ISO 9001: 2015 и ISO 27001:2013, за което DADA.BG получи сертификат от TÜV NORD Германия.
Политиката по качество на DADA.BG включва осигуряване на съвременни, ефективни и качествени услуги, проучване степента на удовлетвореност на клиентите, повишаване на квалификацията на персонала, неговата мотивация за висококачествен труд и вътрешна нагласа за постоянни и измерими подобрения в ежедневната работа според най-добрите практики в Германия и ЕС. Компанията е приела за своя политика по информационна сигурност реализиране на ефективни дейности по сигурността и създаване на условия за непрекъснато управление на процесите; изграждане на система за сигурност на информацията; непрекъснато идентифициране, анализ, оценка и третиране на рисковете за активите, прилагане на адекватни механизми на контрол, осигуряване на правно, технологично, техническо и тактическо съответствие и съзнание за сигурност.

Искате да научите повече ? Пишете ни на sales@asap.bg или се обадете на телефон: 02/4475 111.