DADA.BG - Microsoft обучение и сертификат | Cisco курсове | IT курс

DADA.BG е най-големият, базиран в София доставчик на присъствени и дистанционни IT обучения. Изберете своя Microsoft курс и вземете сертификат

Сървър Десктоп База данни Разработчици Приложения

Microsoft сървър обучения

Windows сървър обучения

Чрез предлаганите от нас Microsoft обучения Вие ще получите необходимите умения за използване на технологията Windows Server, за да сте в крак със следващото поколение технологии в облака. Тези Microsoft обучения биха Ви подготвили за Windows Server сертификат.

Входно ниво: ИТ инфраструктура

 • 365/ Windows Server Administration Fundamentals

  Този курс Ви помага да се подготвите за Microsoft Technology Associate Exam 98-365 и да изградите база от знания включваща: Server Installation, Server Roles, Active Directory, Storage, Server Performance Management и Server Maintenance.

  научете повече
 • 366/ Networking Fundamentals

  Този курс Ви помага да се подготвите за Microsoft Technology Associate Exam 98-366 и да придобиете познания в следните теми: Network Infrastructures, Network Hardware и Protocols and Services.

  научете повече
 • 367/ Security Fundamentals

  Този курс Ви помага да се подготвите за Microsoft Technology Associate Exam 98-367 и ще Ви предостави познания в следните направления: Security Layers, Operating System Security, Network Security, Security Software.

  научете повече

Associate level: Windows Server 2012

 • 410/ Installing and Configuring Windows Server 2012

  Този курс е първата част от три поредни обучения, които осигуряват необходимите умения и знания за прилагане на базова Windows Server 2012 инфраструктура в съществуваща среда. Курсът се съсредоточава върху първоначалното прилагане и конфигурирането на основните услуги като: Networking, Storage, Active Directory Domain Services (AD DS), Group Policy, File and Print Services и Hyper-V.

  научете повече
 • 411/ Administering Windows Server 2012

  Този курс е втората част от три поредни обучения, които осигуряват знания и умения, необходими за прилагане на базова Windows Server 2012 инфраструктура в съществуваща среда. В този курс ще се фокусирате на административните задачи за поддръжка на Windows Server 2012 инфраструктура, като например конфигуриране и отстраняване на неизправности, user и group management чрез Active Directory Domain Services (AD DS) and Group Policy, прилагане на Remote Access решения като: DirectAccess, VPNs and Web Application Proxy, прилагане на Network Policies and Network Access Protection, Data Security, както и управление на актуализациите и мониторинг на Windows Server 2012.

  научете повече
 • 412/ Configuring Advanced Windows Server 2012 Services

  Този курс е последната част от три поредни обучения, които осигуряват нужните Ви знания и умения за прилагане на базова Windows Server 2012 инфраструктура в съществуваща среда. Съдържанието се фокусира на разширено конфигуриране на необходимите услуги за внедряване, управление и поддържане на Windows Server 2012 инфраструктура, като разширени мрежови услуги, Active Directory Domain Services (AD DS), Active Directory Rights Management Services (AD RMS), Active Directory Federation Services (AD FS), Network Load Balancing, Failover Clustering, непрекъсваемост на бизнес процесите и услуги за възстановяване след бедствия, както и достъп до информация за ресурсно обезпечаване и защита на технологии като Dynamic Access Control (DAC) и Web Application Proxy интеграция с AD FS and Workplace Join.

  научете повече

Експертно ниво: инфраструктура на сървъра

 • 413/ Designing and Implementing a Server Infrastructure

  Този курс е първата част от поредица от два курса, които осигуряват уменията и знанията, необходими за проектиране и изпълнение на R2 инфраструктура Windows Server 2012 в корпоративна среда. Темите обхващат знанията и умения, необходими за предоставяне на корпоративно решение, което да поддържа ръчни и автоматизирани сървърни инсталации във физическа и виртуална среда, включително поддържане и съхранение на файлове.

  научете повече
 • 414/ Implementing an Advanced Server Infrastructure

  Този курс е втората част от поредицата от два курса, които осигуряват уменията и знанията, необходими за проектиране и изпълнение на R2 инфраструктура Windows Server 2012 в корпоративна среда. Курсът представя знания и умения за планиране и реализиране на сигурна инфраструктура с акцент върху Active Directory Federation Service (AD FS), public key infrastructure (PKI) и Active Directory Rights Management Services (AD RMS).

  научете повече

Експертно ниво: десктоп инфраструктура

 • 415/ Implementing a Desktop Infrastructure

  Този курс осигурява уменията и знанията, необходими за планиране, проектиране и изпълнение на Windows 8 десктоп инфраструктура. Също така дава насоки за планирането и внедряването на десктопи чрез използване на няколко технологии като User State Migration Tool (USMT), Microsoft Deployment Toolkit (MDT), Virtual Desktop Infrastructure (VDI), и други. Освен това, курса описва как да се защити десктопа и как да се наблюдава неговата производителност.

  научете повече
 • 416/ Implementing Desktop Application Environments

  Чрез този курс ще изградите уменията, необходими за проектиране, прилагане и управление на физически и виртуални приложения в Windows Server 2012 инфраструктура, като акцентира на Microsoft System Center 2012 Service Pack 1 (SP1). Също така ще придобиете умения за проектиране, прилагане и управление на Windows 8 Enterprise приложения както във физическа среда, така и в облака.

  научете повече

Exchange сървър

Чрез следните Microsoft обучения Вие ще се запознаете с Exchange Server технологията, ще обогатите уменията си за администрация и защита на комуникациите, ще се доближите до потребителските изисквания за бизнес мобилност. Тези Microsoft обучения ще Ви подготвят успешно за Microsoft Exchange сертификация.

Ако сте начинаещ в сферата на IT инфраструктурата, започнете с изучаването на основите на технологията. Изберете своето обучение и намерете сертификат, който съответства на квалификацията Ви.

Expert level: Messaging

 • 341/ Core Solutions of Microsoft Exchange Server 2013

  Този курс ще Ви даде знания и умения за планиране, прилагане и управление на Microsoft Exchange Server 2013. Също така ще Ви научи как да конфигурирате Exchange Server 2013 и ще Ви предостави необходимата информацията за проследяване, поддържа и отстраняване на неизправностите в Exchange Server 2013. Ще бъдат предоставени най-добрите практики, които ще ви помогнат да оптимизирате производителността и да сведете до минимум грешките и заплахите за сигурността в Exchange Server 2013.

  научете повече
 • 342/ Advanced Solutions of Microsoft Exchange Server 2013

  Този курс ще ви даде необходимите знания и умения за конфигуриране и управление на Microsoft Exchange Server 2013 messaging environment. Чрез него ще придобиете умения за това как да конфигурирате Exchange Server 2013 и ще Ви предостави насоки и добри практики за оптимизиране внедряването на Exchange Server.

  научете повече

Lync сървър

Чрез предлаганите от нас Microsoft обучения Вие ще получите необходимите умения за използване на Lync сървър. С помощта на тези Microsoft обучения ще придобиете умения за създаване на устойчиви комуникационни канали, които осигуряват свързването на милиони хора по света.

Expert level: Communication

 • 336/ Core Solutions of Microsoft Lync Server 2013

  Този курс цели да представи методите за планиране, проектиране, внедряване, конфигуриране и администриране на Microsoft Lync Server 2013 решения. Курсът набляга на Lync Сървър 2013 Enterprise Unified Communications функции, като поставя особен акцент върху coexisting with and migrating from legacy communication services. Упражненията в този курс създават решение, което включва IM and Presence, Conferencing и Persistent Chat. Курсът представлява и подготовка за изпит 70-336.

  научете повече
 • 337/ Enterprise Voice & Online Services with Microsoft Lync Server 2013

  Този курс изгражда знанията и уменията, нужни за проектиране и конфигуриране на Enterprise Voice and Online Services в Microsoft Lync Server 2013. По време на обучението, ще придобиете познания за конфигуриране и управление на Lync Server 2013 в premises, в cloud или в mixed deployment. В допълнение, ще усвоите уменията, необходими за предоставяне на Lync базирано enterprise voice решение. Също така, учебната програма обхваща въпроси относно конфигурирането на Lync Server 2013, представя и добри практики за оптимизация на внедряването на Lync server. Курсът представлява и подготовка за изпит 70-337.

  научете повече

SharePoint

SharePoint обученията помагат на хората в над 100 хиляди компании от цял свят да споделят и управляват информация. Изберете подходящият за Вас курс от каталога ни с Microsoft обучения.

Expert level: SharePoint 2013 training

 • 331/ Core Solutions of Microsoft SharePoint Server 2013

  Този курс ще Ви осигури необходимите знания и умения за конфигуриране и управление на Microsoft SharePoint Server 2013 среда. По време на обучението ще придобиете умения за това как да конфигурирате SharePoint Server 2013, също така ще бъдат представени насоки и добри практики за оптимизация на внедряването на SharePoint server. Това е първият от два поредни курса за ИТ специалисти, който обхваща темите от първия изпит в SharePoint Server 2013 IT Pro сертификацията.

  научете повече
 • 332/ Advanced Solutions of Microsoft SharePoint Server 2013

  Този курс разглежда планирането, конфигурирането и управлението на Microsoft SharePoint Server 2013. Обучението се фокусира върху специални области, които включват implementing high availability, disaster recovery, service application architecture, Business Connectivity Services, social computing features, productivity and collaboration platforms and features, business intelligence solutions, enterprise content management, web content management infrastructure, решения и приложения. Курсът разглежда също как се оптимизира Search experience, как се разработва и прилага план за управление и как се извършва ъпгрейд или миграция към SharePoint Server 2013.

  научете повече

Expert level: SharePoint 2013 developer training

 • 480/ Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3

  Този курс представлява въведение в HTML5, CSS3 и JavaScript. Той ще помогне на участниците да придобият основни умения за програмиране с HTML5/ CSS3/ JavaScript. Курсът е отправна точка за навлизане както в Web application, така и в Windows Store apps. Обучението се фокусира върху използването на HTML5/ CSS3/ JavaScript за осъществяване на логика в програмирането, за определяне и използване на променливи, за изпълняване на looping и branching, за развиване на потребителски интерфейси, за улавяне и утвърждаване приноса на потребителите, за съхраняване на данни, както и за създаване на добре структурирани приложения.

  научете повече
 • 486/ Developing ASP.NET MVC 4 Web Applications

  В рамките на този курс участниците ще се научат да разработват по-сложни ASP.NET MVC приложения, използвайки .NET Framework 4.5. Основен фокус е поставен върху кодирането на дейности, които подобряват производителността на уеб приложенията. Този курс ще подготви участниците за изпит 70-486.

  научете повече
 • 488/ Developing Microsoft SharePoint Server 2013 Core Solutions

  В рамките на този курс участниците усвояват умения, необходими им за разработването на SharePoint. Учебната програма обхваща работа с object models, както от страна на сървъра, така и от страна на клиента, разработване и въвеждане на функции, решения и приложения, управление на идентичност и разрешения, заявки и актуализиране на списъка с данни, използване на работен поток за управление на бизнес процеси, както и персонализиране на потребителски интерфейс.

  научете повече
 • 489/ Developing Microsoft SharePoint Server 2013 Advanced Solutions

  Този курс предоставя необходимата информация на разработчиците на SharePoint за прилагане на SharePoint решения чрез Enterprise Search, Managed Metadata Service (MMS), Business Connectivity Services (BCS), Enterprise Content Management (ECM), Web Content Management (WCM), Social Computing features и SharePoint приложения.

  научете повече

Virtualization

С помощта на тези Microsoft обучения ще придобиете основни умения за виртуализация, които ще Ви помогнат да управлявате private cloud.

Server Virtualization with Windows Server and System Center

 • 409/ Server Virtualization with Windows Server Hyper-V and System Center

  Този петдневен курс ще Ви даде необходимите знания и умения за разработване и прилагане на Microsoft Server Virtualization решения, с помощта на Hyper-V и System Center.

  научете повече

System Center

Чрез предлаганите от нас Microsoft обучения в System Center 2012 придобийте необходимите умения за управление на физическа и виртуална ИТ среда в рамките информационни центрове, клиентски компютри и други устройства.

System Center 2012 Configuration Manager

 • 10748/ Deploying System Center 2012 Configuration Manager

  Този курс е предназначен за ИТ специалисти, които са отговорни за разработването и внедряването на един или повече System Center 2012 R2 Configuration Manager сайтове и всички поддържащи системи, както и конфигурирането и управлението на крайни точки в тези системи. Ще се научите как да се планирате внедряване на централната администрация, как да се мигрира от System Center 2012 Configuration Manager към System Center 2012 R2 Configuration Manager. Този курс също така помага на кандидатите да се подготвят за изпит 70-243.

  научете повече
 • 10747/ Administering System Center 2012 Configuration Manager

  Този курс описва как да конфигурирате и управлявате System Center 2012 R2 Configuration Manager сайт и свързаните с него системи. Курсът се фокусира върху ежедневните задачи по управлението на System Center 2012 R2 Configuration Manager.

  научете повече

Private Cloud обучения

Около 1,7 милиона работни места в световен мащаб са свързани с облака, като повече от четиридесет на сто от бъдещите работни позиции на развиващите се пазари ще бъдат свързани с него, сочи проучване на IDC. Намерете подходящият за Вас курс от каталога ни с Microsoft обучения.

Associate level: Windows Server 2008

 • 6425/ Configuring and Troubleshooting Windows Server 2008 Active Directory Domain Services

  Този курс формира задълбочени знания относно конфигуриране на Active Directory Domain Services (AD DS) в разпределена среда, прилагане на Group Policies, извършване на архивиране и възстановяване, както и мониторинг и отстраняване на проблеми, свързани с Active Directory.

  научете повече
 • 6426/ Configuring and Troubleshooting Identity and Access Solutions with Windows Server 2008 Active Directory

  Този курс предоставя задълбочени знания относно темите за конфигуриране и отстраняване на неизправности от Active Directory Identity и Access (IDA) решения с Windows Server 2008 и Windows Server 2008 R2.

  научете повече
 • 6421/ Windows Server 2008 Network Infrastructure, Configuring

  Този курс предоставя на курсисте знания и умения за конфигуриране и отстраняване на грешки в Windows Server 2008 и Windows Server 2008 R2 Sp1 Network Infrastructures. Включени са мрежовите технологии, които най-често се използват с Windows Server 2008 и Windows Server 2008 R2 Sp1 като DNS, DHCP, IPv4 и IPv6 адресиране в мрежата, Network Policy server и Network Access Protection, както и конфигуриране на защитен достъп до мрежата. Обхванати са също fault tolerant storage technologies, Network Storage и маршрутизиране и отдалечен достъп, наблюдение и актуализации за съответствие, както и други релевантни технологии.

  научете повече
 • 6433/ Windows Server 2008, Server Administrator

  Този курс е предназначен за ИТ професионалисти и цели формиране на необходимите знания и умения за планиране и изпълнение на Windows Server 2008 и Windows Server 2008 R2 среда. Той включва както планирането на инфраструктурата на сървъра, така и основните аспекти на изпълнението, управлението и поддръжката на Active Directory и мрежова инфраструктура. Курсът подготвя участниците за изпит 70-646.

  научете повече

Expert level: Private Cloud

 • 10750/ Monitoring and Operating a Private Cloud with System Center 2012

  Този курс представя различните компоненти на System Center и тяхното разположение, методите за управление на услуги и пакетни приложения в private cloud, както и автоматично създаване на заявки за промяна. Програмата обхваща преглед на private cloud инфраструктурата и на това как System Center 2012 може да се използва за наблюдение и експлоатация на структурата.

  научете повече
 • 10751/ Configuring and Deploying a Private Cloud with System Center 2012 Active Directory

  Целта на този курс е да изгради у участниците знания и умения за това как да проектират, инсталират и конфигурират private cloud, включително и как да конфигурират и внедряват структурата на приложението. Застъпени са и основните компоненти на System Center 2012, които са необходими за предоставяне на услуги на private cloud структурата.

  научете повече

Искате да научите повече ? Пишете ни на sales@asap.bg или се обадете на телефон: 02/4475 111.