DADA.BG - Microsoft обучение и сертификат | Cisco курсове | IT курс

DADA.BG е най-големият, базиран в София доставчик на присъствени и дистанционни IT обучения. Изберете своя Microsoft курс и вземете сертификат

Сървър Десктоп База данни Разработчици Приложения

Обучение 20413C

Designing and Implementing a Server Infrastructure

Метод на провеждане: Присъствен

Продължителност: 5 дни

Обща информация

В това петдневно Microsoft обучение са събрани практики и инструкции за планиране, проектиране и разполагане на физически и логически Windows Server 2012 R2 корпоративна инфраструктура.

Това обучение е първата част от поредицата от две обучения, които Ви дават знания и умения, необходими за планиране и внедряване на Windows Server 2012 R2 инфраструктура в корпоративна среда. Това обучение Ви дава и знанията и уменията, необходими за осигуряване на корпоративни решения, които поддържат както ръчна, така и автоматична сървърна инсталация в реална или виртуална среда. Също така по време на това обучение ще се научите и как да осигурите корпоративни мрежови решения като DHCP, IPAM, VPN и DirectAcces. Обучението ще Ви подготви и за проектирането и внедряването на forest и домейн инфраструктура, включително: multi domains/forest и branch office scenarios.

Това обучение е предпочитан избор за практическа подготовка за изпит Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) 413: Designing and Implementing and Server Infrastructure, който е четвъртият от петте изпита, необходими за MCSE: Server Infrastructure certification.

За кого е предназначено обучението

 • Специалисти по информационни технологии, които са отговорни за планирането и проектирането на физически и логически Windows Server 2012 enterprise Active Directory Domain Services (AD DS). Те имат опит с предишна Windows Server операционна система и притежават Windows Server 2012 сертификат (MCSA) или имат еквивалентни знания и умения;
 • Специалисти по информационни технологии, които възнамеряват да се явят на изпита 70-413 Designing and Implementing a Server Infrastructure.

При завършване на обучението

След завършването на това обучение, участниците в него ще са изградили следните знания и умения:

 • Планиране на ъпгрейд и миграция на сървъра;
 • Планиране и внедряване на стратегия за разполагане на сървъра;
 • Планиране и разполагане на сървъри чрез използването на System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager (VMM);
 • Проектиране и поддръжка на IP конфигурация;
 • Проектиране и внедряване на name resolution;
 • Проектиране и внедряване на AD DS forest и domain infrastructure;
 • Проектиране и внедряване на organizational unit (OU) infrastructure;
 • Проектиране и внедряване на network protection/remote access services/AD DS physical topology/ Group Policy Object (GPO) strategy.

Предварителни изисквания за участие в обучението

Преди да вземат участие в това обучение, участниците трябва да имат следните технически познания:

 • Добро разбиране на Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) fundamentals и networking concepts;
 • Добри работни познания за Windows Server 2012 R2 и Active Directory Domain Services (AD DS). Например: domain user accounts, domain vs. local user accounts, user profiles и group membership;
 • Добро разбиране на scripts и batch files;
 • Добри познания за security concepts като authentication и authorization;
 • Добро разбиране на deployment, packaging и imaging tools;
 • Умение за работа в екип/виртуален екип;
 • Умение за създаване на документи и добри комуникативни умения, за да могат да се правят предложения и препоръки относно бюджета;
 • Знания еквивалентни на Windows 2012 R2 MCSA.

Предварителните изисквания за участие в обучението могат да бъдат покрити и ако сте участвали в обученията: 20410D: Installing and Configuring Windows Server 2012; 20411D: Administering Windows Serve 2012; 20412D: Configuring Advanced Windows Server 2012 Services или 20417D: Upgrading Your Skills to MCSA Windows Server 2012.

Брошура

Designing and Implementing a Server Infrastructure

Искате да научите повече ? Пишете ни на sales@asap.bg или се обадете на телефон: 02/4475 111.