DADA.BG - Microsoft обучение и сертификат | Cisco курсове | IT курс

DADA.BG е най-големият, базиран в София доставчик на присъствени и дистанционни IT обучения. Изберете своя Microsoft курс и вземете сертификат

Сървър Десктоп База данни Разработчици Приложения

Обучение 20489B

Developing Microsoft SharePoint Server 2013 Advanced Solutions

Метод на провеждане: Присъствен

Продължителност: 5 дни

Обща информация

Това обучение предоставя на SharePoint разработчиците информацията, необходима, за да прилагат SharePoint решения, използвайки Enterprise Search, Managed Metadata Service (MMS), Business Connectivity Services (BCS), Enterprise Content Management (ECM), Web Content Management (WCM), Social Computing и SharePoint приложения.

За кого е предназначено обучението

Обучението е предназначено за професионални разработчици, които разработват решения за SharePoint продукти и технологии в средни и големи корпоративни среди.

Това обучение пасва идеално на SharePoint разработчици, които вече имат известна база от познания за SharePoint 2013 и искат да я надградят.

При завършване на обучението

След завършването на обучението участниците в него ще могат да:

 • Описват приложения за развитие на платформата SharePoint;
 • Използват клиентски обект модели и REST API, за да комуникира с SharePoint;
 • Конфигурират защита за приложения на SharePoint;
 • Оптимизират работата на приложения за SharePoint;
 • Описват възможностите и приложенията за управление на метаданни в SharePoint 2013;
 • Автоматизират създаването и конфигурацията на набори от изрази за управляваните метаданни в SharePoint 2013;
 • Взаимодействат с управляваните метаданни и полета от страна на клиента и страна на сървърния код;
 • Описват архитектурата за търсене на SharePoint 2013;
 • Изграждат прости и сложни KQL заявки;
 • Описват индекса за търсене на SharePoint;
 • Създават различни видове източници за резултати;
 • Създават заявки за основни и сложни трансформации;
 • Създават и модифицират типове резултати;
 • Създават и променят шаблона за визуализация;
 • Използват шаблона за визуализация с различни части на уеб търсенето;
 • Разширяват съдържанието за обработка с Content Enrichment;
 • Описват как се използва Publishing API за достъп до публикуване на настройки и конфигурации;
 • Описват как да се използва и персонализира контролът върху съдържанието на страниците;
 • Конфигурират структурата и навигацията на уеб сайта;
 • Описват разликата между структурна и метадата навигация;
 • Използват основните функции за публикуване на SharePoint;
 • Конфигурират и планират конфигурации за многоезични сайтове;
 • Конфигурират настройки за оптимизация на търсенето;
 • Добавят SEO свойства към публикуването на страниците и управляват условията за навигация (Navigation terms);
 • Конфигурират кеширането, за да подобрят представянето на сайта;
 • Оптимизират авоарите и ресурсите на сайта, за да се подобри представянето;
 • Описват ключовите компоненти на Business Connectivity Services в SharePoint Server 2013;
 • Създават и конфигурират BDC модели, използвайки SharePoint Designer;
 • Създават и конфигурират BDC модели, използвайки Visual Studio 2012;
 • Описват сценариите за BCS Connector Framework;
 • Проектират и разработват стереотипни за BCS Connector;
 • Проектират и конфигурират BDC модели за сигурност;
 • Оптимизират производителността на Search Connector crawl;
 • Използват Visual Studio, за да създадат BDC модели за търсене;
 • Разполагат BDC Search connectors;
 • Отстраняват проблемите в конекторите за търсене;
 • Проектират и разполагат BDC event subscriber methods;
 • Описват как се форматира уведомително съобщение за събитие;
 • Конфигурират сигнали и получатели на събития във външни списъци;
 • Обясняват как се използват данните от потребителските профили в SharePoint;
 • Описват опциите и забраните за достъп до потребителските профили;
 • Използват клиентски код за достъп и сървърен код за достъп и обновяване на данните в потребителските профили;
 • Конфигурират и управляват собствеността на потребителските профили;
 • Описват как се идентифицират, диагностицират и отстраняват грешки в приложенията на SharePoint по време на разработването;
 • Описват как се записва информацията за проблемите, които са се появили в разположените в SharePoint приложения;
 • Описват как разработчиците подобряват представянето на приложенията на SharePoint чрез внедряване на най-добрите практики, оценка на представянето и изпълнението на тестове.

Предварителни изисквания за участие в обучението

Преди да вземат участие в това обучение, участниците трябва да имат:

 • Завършен курс на обучение 20488A: Developing Microsoft SharePoint Server 2013 Core Solutions (или еквивалентни на него знания);
 • Работни знания за използването на Visual Studio 2010 или Visual Studio 2012 за разработване на решения;
 • Основни работни познания за разработването на SharePoint решения – както в SharePoint 2013, така и в по-стари версии;
 • Работни знания за Visual C# и .NET Framework 4.5.;
 • Базисни познания за ASP.NET и технологиите за сървърни уеб развитие, включително – заявка/отговор (request/response) и жизнен цикъл на страницата;
 • Основни познания за клиентски уеб технологии, включително - HTML, CSS и JavaScript.

Брошура

Developing Microsoft SharePoint Server 2013 Advanced Solutions

Искате да научите повече ? Пишете ни на sales@asap.bg или се обадете на телефон: 02/4475 111.