DADA.BG - Microsoft обучение и сертификат | Cisco курсове | IT курс

DADA.BG е най-големият, базиран в София доставчик на присъствени и дистанционни IT обучения. Изберете своя Microsoft курс и вземете сертификат

Сървър Десктоп База данни Разработчици Приложения

Обучение 20488B

Developing Microsoft SharePoint Server 2013 Core Solutions

Метод на провеждане: Присъствен

Продължителност: 5 дни

Обща информация

По време на това обучение участниците в него придобиват умения, които са общи за почти всички SharePoint дейности. Това включва работа със server-side и client-side object models; разработването и разполагането на характеристики, решения и приложения; управление на идентичност и разрешения, заявки и списък актуализиране на данни; управление на класификацията, използвайки работния процес за управление на бизнес процеса и персонализиране на потребителския интерфейс.

За кого е предназначено обучението

Обучението е предназначено за професионални разработчици, които разработват решения за SharePoint продукти и технологии в малки и средни компании. Въпреки че се изисква участниците да бъдат запознати с SharePoint решения, от тях не се изисква да имат предишен опит с новите функции на SharePoint Server 2013.

Идеалният кандидат за това обучение е технически ръководител с поне 4 години опит със SharePoint, както и опит в уеб разработването. Кандидатът е отговорен за проектирането на обичаен код за проекти, които са разполовени в SharePoint средата или взаимодействат с нея. Това включва:

 • Избор на подходящ подход и изграждане на персонализации в SharePoint;
 • Създаване и прилагане на стратегия за обединяване на решенията, разполагане и подобряване;
 • Определяне на структурите на SharePoint данни и съдържание за персонализации;
 • Извършване на диагностика и отстраняване на проблемите;
 • Планиране и проектиране на приложения за мащабиране и представяне;
 • Определяне и намаляване на проблемите, свързани с производителността и персонализацията;
 • Разбиране на удостоверяване и оторизация;
 • Опит в работата с Windows PowerShell;
 • Добро разбиране на възможностите на SharePoint;
 • Разбиране на онлайн услугите като Azure и SharePoint Online.

При завършване на обучението

След завършването на това обучение, участниците в него ще могат да:

 • Проектират и управляват характеристики и решения;
 • Разработват код за сървърни компоненти на потребителите;
 • Управлявате и персонализират удостоверения и оторизации;
 • Създават потребителски сайтове и списъци, както и да управляват жизнения цикъл на сайта;
 • Обясняват възможностите и проектират избори за SharePoint приложения;
 • Използват модела на клиенти и REST API;
 • Разработват provider-hosted и auto-hosted SharePoint приложения;
 • Разпространяват и разполагат SharePoint приложения;
 • Създават персонализирани бизнес потоци и автоматизират бизнес процеса;
 • Използват полета и типове съдържание, за да управляват класификацията;
 • Персонализират облика и поведението на потребителския интерфейс;
 • Персонализират навигацията на сайта и търговската марка.

Предварителни изисквания за участие в обучението

Преди да вземат участие в това обучение, участниците трябва да имат:

 • Работни познания за използването на Visual Studio 2010 и Visual Studio 2012, за да разработват решения;
 • Основни работни познания за разработването на решения в SharePoint, както в SharePoint 2013, така и в по-ранните версии;
 • Работни познания за Visual C# и .NET Framework 4.5.;
 • Базово разбиране на ASP.NET и технологии за сървърно уеб развитие, включително заявка/отговор (request/response) и жизнен цикъл на страницата;
 • Базово разбиране на AJAX и техники за асинхронно програмиране;
 • Основни работни познания за клиентски уеб технологии, включително HTML, CSS и JavaScript;
 • Познания за подхода за удостоверяване и оторизация , включително claims-based удостоверяване.

Брошура

Developing Microsoft SharePoint Server 2013 Core Solutions

Искате да научите повече ? Пишете ни на sales@asap.bg или се обадете на телефон: 02/4475 111.