DADA.BG - Microsoft обучение и сертификат | Cisco курсове | IT курс

DADA.BG е най-големият, базиран в София доставчик на присъствени и дистанционни IT обучения. Изберете своя Microsoft курс и вземете сертификат

Сървър Десктоп База данни Разработчици Приложения

Курс 20464C

Developing Microsoft SQL Server 2012 Databases

Метод на провеждане: Присъствен

Продължителност: 5 дни

Обща информация

Този петдневен курс представя SQL Server 2014 и описва проектирането на логически таблици, индексирането и планирането на заявки.

Фокусът пада и върху създаването на обекти бази данни, включително: изгледи, съхранени процедури, параметри и функции.

Други общи аспекти на процедурата за кодиране, като индекси, едновременност, обработка на грешките и превключватели са също предмет на този курс.

Този курс Ви помага и с подготовката за изпит 70-464.

Забележка: Курсът е разработен така, че да покрие очакванията на участниците в него, които искат да научат повече за SQL Server 2012 и SQL Server 2014. Той обхваща новите функции в SQL Server 2014, но също и важни възможности в платформата за данни на SQL Server.

За кого е предназначен курсът

Курсът е предназначен за специалисти по информационни технологии, които искат да придобият знания за характеристиките и технологиите на SQL Server 2014 за прилагане на бази данни.

При завършване на курса

След завършването на този курс, участниците в него ще могат да:

 • Представят цялата SQL Server платформа, както и основните и инструменти. Това включва: издания, версии, основи на network listeners, както и понятия за услуги и акаунти за услуги;
 • Определят подходящи типове данни, които да се използват при проектиране на таблици , конвертират данни между различни типове данни и създават имена на типовете данни;
 • Определят добрите практики за дизайн по отношение на таблици за SQL Server и създават таблици помощта на T-SQL;
 • Прилагат RIMARY KEY, FOREIGN KEY, DEFAULT, CHECK и UNIQUE ограничения и проучват каскадни FOREIGN KEY ограничения;
 • Определят подходяща единична колона и стратегии за съставни индекси;
 • Създават таблици като купове и таблици с клъстерни единици, както и определят дизайна на таблицата и предлагат подходяща структура;
 • Четат и интерпретират детайли на общите елементи от изпълнени планове;
 • Проектират ефективни неклъстерни индекси;
 • Проектират и прилагат изгледи;
 • Проектират и прилагат съхранени процедури;
 • Работят с типове таблици, таблици за остойностяване на параметри и използват MERGE, за да създадат съхранени процедури, които обновяват складовите данни;
 • Проектират и прилагат функции, както скаларни, така и таблични;
 • Проектират и прилагат DML тригери;
 • Познават подходящите употреби за SQL CLR интеграция и прилагат съществуващи NET assembly в SQL Server;
 • Съхраняват XML данни и схеми в SQL Server;
 • Изпълняват основни заявки в XML данни в SQL Server;
 • Работят с GEOGRAPHY и GEOMETRY типове данни.

Предварителни изисквания за участие в курса

 • Умение за създаване на T-SQL заявки;
 • Познаване на понятията за основни релационни бази данни.

Брошура

Developing Microsoft SQL Server 2012 Databases

Искате да научите повече ? Пишете ни на sales@asap.bg или се обадете на телефон: 02/4475 111.