DADA.BG - Microsoft обучение и сертификат | Cisco курсове | IT курс

DADA.BG е най-големият, базиран в София доставчик на присъствени и дистанционни IT обучения. Изберете своя Microsoft курс и вземете сертификат

Сървър Десктоп База данни Разработчици Приложения

Курс 20484C

Essentials of Developing Windows Store Apps Using C#

Метод на провеждане: Присъствен

Продължителност: 5 дни

Обща информация

По време на този курс, участниците в него ще научат важни техники и ще придобият важни умения за програмиране, които са необходими за разработването на Windows Store apps. Това означава комбинация от умения за проектиране и разработване.

Курсът запознава участниците в него и с използването на повечето от инструментите на Microsoft Visual Studio и Expression Blend.

Курсът е разработен така, че да покрие изискванията за явяване на изпита 70-484.

За кого е предназначен курсът

Курсът е предназначен за професионални разработчици, които имат между една и две години опит в създаването на клиентски приложения и могат да програмират на C# и XAML.

При завършване на курса

След завършването на този курс, участниците в него ще могат да:

 • Описват платформата Windows 8.1 и нейните характеристики и познават основите на Windows app интерфейса;
 • Създават оформлението и структурата на потребителския интерфейс, използвайки XAML;
 • Използват обвързването на данни, за да представят данни в потребителския интерфейс;
 • Прилагат AppBar и контроли на оформлението;
 • Манипулират файлове и потоци;
 • Отговарят за жизнения цикъл на приложението, използвайки Process Lifetime Management и PLM удължени точки, предоставени от шаблоните на Visual Studio 2013;
 • Използват шаблони, за да създават потребителски интерфейс;
 • Манипулират сценариите за навигация в Windows Store app;
 • Проектират и прилагат договори като Search, Share и Settings;
 • Прилагат tiles и toast известия в Windows Store app;
 • Отговарят за мишки, клавиатури, touch events, включително и жестове;
 • Прилагат Windows Store app в Windows Store или в enterprise store.

Предварителни изисквания за участие в курса

 • Минимум една година опит в създаването на приложения;
 • От 1 до 3 месеца опит в създаването на Windows клиентски приложения;
 • От 1 до 3 месеца опит в използването на Visual Studio 2010 или 2012;
 • Участие в курса 20483C: Programming in C# или еквивалентни на него знания.

Брошура

Essentials of Developing Windows Store Apps Using C#

Искате да научите повече ? Пишете ни на sales@asap.bg или се обадете на телефон: 02/4475 111.