DADA.BG - Microsoft обучение и сертификат | Cisco курсове | IT курс

DADA.BG е най-големият, базиран в София доставчик на присъствени и дистанционни IT обучения. Изберете своя Microsoft курс и вземете сертификат

Сървър Десктоп База данни Разработчици Приложения

Курс 20533А

Implementing Microsoft Azure

Метод на провеждане: Присъствен

Продължителност: 5 дни

Обща информация

Курсът е предназначен за опитни специалисти по информационни технологии, които администрират свои локални инфраструктури.

Курсът първо запознава участниците с Microsoft Azure и след това ги въвежда в това как се управлява инфраструктура в Azure.

За кого е предназначен курсът

 • Специалисти по информационни технологии, които имат познания за облачните технологии и искат да научат повече за Microsoft Azure;
 • Специалисти по информационни технологии, които искат да разполагат, конфигурират и администрират услуги и виртуални машини в Microsoft Azure;
 • Специалисти по информационни технологии, които са използвали Microsoft System Center, за да управляват Microsoft server инфраструктура;
 • Windows Server администратори, които биха искали да оценяват и мигрират локални Active Directory роли и услуги към облака;
 • Специалисти по информационни технологии, които искат да използват Windows Azure, за да хостват услуги за архивиране на уеб сайтове и мобилни приложения;
 • Специалисти по информационни технологии, които имат опит с облачни технологии, които не са на Microsoft и покриват изискванията за участие в курса и искат да се запознаят с Microsoft Azure;
 • Специалисти по информационни технологии, които искат да се явят на изпита 70-533 Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions;
 • Инженери, които са използвали DevOps подходи, за да оптимизират управлението и жизнения цикъл на софтуера в техните организации.

При завършване на курса

След завършването на този курс, участниците в него ще могат да:

 • Описват компонентите на архитектурата на Azure, включително инфраструктура, инструменти и портали;
 • Прилагат и управляват виртуални мрежи в Azure, които ще се свързват с локална среда;
 • Планират и създават Azure виртуални машини;
 • Конфигурират, управляват и наблюдават виртуалните машини Azure, за да оптимизират достъпността и надеждността;
 • Прилагат, управляват, архивират и наблюдават решенията за съхранение;
 • Планират и изпълняват услуги за данни , базирани на SQL Database, за да поддържат приложенията;
 • Разполагат и конфигурират уеб сайтове;
 • Разполагат, конфигурират, наблюдават и диагностицират облачните услуги;
 • Публикуват съдържание през CDNs и публикуват видео, използвайки Media Services;
 • Създават и управляват Azure AD директории и конфигурират интеграцията на приложенията с Azure AD;
 • Интегрират локалните Windows AD с Azure AD;
 • Автоматизират операциите в управлението на Azure, използвайки PowerShell runbooks.

Предварителни изисквания за участие в курса

 • Познания за локалните технологии за виртуализация, включително: виртуални машини, виртуални мрежи и виртуален хард диск;
 • Познания за мрежови конфигурации, включително: TCP/IP, DNS, виртуални персонални мрежи, firewalls и технологии за криптиране;
 • Познания за уеб сайтове, включително създаване, конфигуриране, наблюдение и разполагане на уеб сайт на Internet Information Services (IIS);
 • Познания за концепциите на Active Directory, включително: Domains, Forests, Domain Controllers, replication, Kerberos и LDAP;
 • Познания за концепциите на бази данни, включително: таблици, заявки, Structured Query Language (SQL) и схеми с бази данни;
 • Познания за устойчивостта и възстановяването след бедствия, включително: архивиране и операции по възстановяване.

Брошура

Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions

Искате да научите повече ? Пишете ни на sales@asap.bg или се обадете на телефон: 02/4475 111.