DADA.BG - Microsoft обучение и сертификат | Cisco курсове | IT курс

DADA.BG е най-големият, базиран в София доставчик на присъствени и дистанционни IT обучения. Изберете своя Microsoft курс и вземете сертификат

Administering Windows Server 2012

Обща информация

Основната цел на това петдневно обучение е да формира знания и умения за аминистриране на Windows Server 2012, включително на Windows Server 2012 R2. Учебната програма поставя акцент върху административните задачи за поддръжка на Windows Server 2012 инфраструктура, като например конфигуриране и отстраняване на неизправности, user и group management чрез Active Directory Domain Services (AD DS) and Group Policy, прилагане на Remote Access решения като: DirectAccess, VPNs and Web Application Proxy, прилагане на Network Policies and Network Access Protection, Data Security, както и управление на актуализациите и мониторинг на Windows Server 2012.

Целева аудитория

Курсът е предназначен за ИТ специалисти, притежаващи практически опит при работата в Windows Server 2008 или Windows Server 2012 среда, които искат да придобият нужните знания и умения за управление и поддръжка на тази среда.

Предварителни изисквания

Участгниците следва да притежават знания и умения за имплементация и конфигуриране на основните Windows Server услуги, включително Active Directory Domain Services (AD DS), Networking Services and Microsoft Hyper - V

« Назад

Искате да научите повече ? Пишете ни на sales@asap.bg или се обадете на телефон: 02/4475 111.