DADA.BG - Microsoft обучение и сертификат | Cisco курсове | IT курс

DADA.BG е най-големият, базиран в София доставчик на присъствени и дистанционни IT обучения. Изберете своя Microsoft курс и вземете сертификат

Сървър Десктоп База данни Разработчици Приложения

Обучение 6433А

Planning and Implementing Windows Server 2008

Метод на провеждане: Присъствен

Продължителност: 5 дни

Обща информация

Това петдневно обучение ще даде на специалистите по информационни технологии знанията и уменията, необходими, за да планират и прилагат Windows Server 2008 и Windows Server 2008 R2 среда. Обхваща както етапа на планиране на сървърната инфраструктура, така и ключови аспекти от прилагането, поддръжката и управлението на Active Directory и Network Infrastructure.

Това обучение е от голямо значение за подготовката за изпита 70-646 (MCITP: Server Administrator certification).

В обучението се разглеждат голяма част от важните задачи в работата на сървърните администратори, които са отговорни за планирането, ежедневната поддръжка и операциите в Windows Server 2008 и Windows Server 2008 R2 сървъри в корпоративна среда.

Обучението обхваща Windows server 2008, Windows Server 2008 R2 и Windows Server 2008 R2 Sp1.

За кого е предназначено обучението

Това обучение е подходящо за опитни специалисти по информационни технологии, които искат да придобият по-задълбочени познания за задачи, които обикновено се извършват от сървърния администратор.

Обучението е подходящо и за тези, които са работили като сървърни администратори в предходните версии на Windows Server и искат да надградят знанията си до Windows Server 2008 и Windows Server 2008 R2 Sp1 среда.

Обучението е създадено, за да надгради настоящите знания на участниците в него в областта на Active Directory и мрежовата инфраструктура за Windows Server 2008. Поради тази причина обучението не е подходящо за нови и неопитни сървърни администратори.

При завършване на обучението

След завършването на обучението участниците в него ще могат да:

 • Планират разполагането и подобряването на Windows Server 2008 и Windows Server 2008 R2 Sp1;
 • Планират управлението на сървъра и делегират стратегии за администрация;
 • Планират мрежовото адресиране с IPv4 и IPv6 и осигуряват DNS услуги;
 • Планират и осигуряват Active Directory Domain Services;
 • Планират и прилагат стратегия за Group Policy;
 • Планират и прилагат Active Directory Certificate Services;
 • Планират и осигуряват сървъри за приложения, включително уеб услуги, presentation virtualization и application virtualization;
 • Планират и прилагат ролите на файловия сървър и принт сървъра;
 • Планират и прилагат политики за защитена мрежа на достъп като VPNs, Network Access Protection (NAP) and Direct Access;
 • Планират и осигуряват данни и съхранение;
 • Планират и прилагат стратегия за управление на актуализации, използвайки Windows Server Update Services (WSUS);
 • Планират и прилагат висока надеждност;
 • Планират сървърното представяне и наблюдават събитията;
 • Планират и прилагат стратегия за архивиране и възстановяване.

Предварителни изисквания за участие в обучението

Преди да вземат участие в това обучение, участниците трябва да имат:

 • Поне една година опит в прилагането на сървърно или клиентско планиране;
 • Поне една година опит в ежедневната поддръжка, управление и поддръжка на мрежова инфраструктура и Active Directory;
 • Технически умения, еквивалентни на обучението 6418C: Deploying Windows Server 2008.

Освен това, наличието на някой от следните сертификати ще подпомогне участието Ви в обучението, както и явяването на сертификационен изпит 70-646:

 • MCTS: Windows Server 2008 Active Directory Configuration;
 • Обучението: 6425C и 6426C;
 • MCTS: Windows Server 2008 Network Infrastructure Configuration;
 • Обучение: 6421B.

Брошура

Planning and Implementing Windows Server 2008

Искате да научите повече ? Пишете ни на sales@asap.bg или се обадете на телефон: 02/4475 111.