DADA.BG - Microsoft обучение и сертификат | Cisco курсове | IT курс

DADA.BG е най-големият, базиран в София доставчик на присъствени и дистанционни IT обучения. Изберете своя Microsoft курс и вземете сертификат

Сървър Десктоп База данни Разработчици Приложения

Курс 20483B

Programming in C#

Метод на провеждане: Присъствен

Продължителност: 5 дни

Обща информация

Този курс дава на разработчиците, които се включат в него, уменията за програмиране, необходими за създаването на Windows приложения, използвайки езика C#.

По време на петдневния курс участниците в него си припомнят основите на структурата за програмиране на C#, езиковия синтаксис и детайли за прилагането му. След това увеличават знанията си докато създават приложение, което обединява няколко характеристики на .NET Framework 4.5.

Курсът представя много от техниките и технологиите, използвани в модерните десктоп и корпоративни приложения.

В края на този курс, участниците в него ще имат стабилна база от знания за C# и как да го използват, за да разработват .NET Framework 4.5 приложения.

По време на курса се използва Visual Studio 2012 под Windows 8.

За кого е предназначен курсът

 

При завършване на курса

След завършването на този курс, участниците в него ще могат да:

 • Описват ключовия синтаксис и ключовите характеристики на C#;
 • Прилагат основните структура и елементи на типично десктоп приложение;
 • Създават класове, определят и прилагат интерфейси и създават и използват генерични колекции;
 • Използват наследството, за да създадат класова йерархия , разширят .NET Framework класа и създадат генерични класове и методи;
 • Четат и пишат данни, използвайки file input/output и streams и сериализират и десериализират данни в различни формати;
 • Създават и използват модела единица данни за достъп до базата данни и използват LINQ за заявки и обновяване на данни;
 • Използват типове в System.Net namespace и WCF Data Services за достъп и заявка на данни;
 • Създават графичен потребителски интерфейс, използвайки XAML;
 • Подобряване на производителността и времето за отговор на приложенията, използвайки задачи и асинхронни операции;
 • Интегрират unmanaged библиотеки и динамични компоненти в приложения на C#;
 • Изследват метаданните на типовете, използвайки отражение, създаване, използване на потребителски атрибути. Генерират код по време на изпълнение и управление на версии за събиране;
 • Криптират и декриптират данни с помощта на симетрично и асиметрично криптиране.

Предварителни изисквания за участие в курса

Разработчиците, посещаващи този курс трябва вече да имат опит в използването на C#, за да могат да изпълняват основни програмни задачи. Освен това, участниците в курса трябва да имат практически опит в използването на C#.

Брошура

Programming in C#

Искате да научите повече ? Пишете ни на sales@asap.bg или се обадете на телефон: 02/4475 111.