DADA.BG - Microsoft обучение и сертификат | Cisco курсове | IT курс

DADA.BG е най-големият, базиран в София доставчик на присъствени и дистанционни IT обучения. Изберете своя Microsoft курс и вземете сертификат

Сървър Десктоп База данни Разработчици Приложения

Обучение 20480B

Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3

Метод на провеждане: Присъствен

Продължителност: 5 дни

Обща информация

Това обучение въвежда участниците в него в HTML5, CSS3 и JavaScript. По време на обучението участниците получават основни HTML5/CSS3/JavaScrip умения за програмиране. Това е началната точка по пътя на обучението както за Web application, така и за Windows Store apps. Фокусът в това петдневно обучение пада върху използването на HTML5/CSS3/JavaScrip за прилагането на логика за програмиране, определянето и употребата на променливи, разработването на потребителски интерфейс, улавяне и валидиране на потребителски вход, съхраняване на данни и създаване на добре структурирани приложения.

Лабораторните упражнения в това обучение са подбрани така, че да демонстрират структурата на различни сценарии за приложения.

По време на обучението се работи с Visual Studio 2012, работещо под Windows 8.

За кого е предназначено обучението

 • Професионални разработчици, които имат поне 6-12 месеца опит в програмирането и имат интерес да се развиват в областта на разработването на приложения, използвайки HTML5 с JavaScript и CSS3 (за Windows Store apps за Windows или за уеб приложения);
 • Хора, които искат да се явят на изпита 70-480: Programming in HTML5 с JavaScript and CSS3.

При завършване на обучението

След завършването на това обучение, участниците в него ще могат да:

 • Обяснят как се използва Visual Studio 2012, за да се създаде и стартира уеб приложение;
 • Описват новите характеристики на HTML5 и да създават HTML5 страници;
 • Добавят интерактивност на HTML5 страница, използвайки JavaScript;
 • Създават HTML5 форми, използвайки различни форми на вход, и да валидират потребителски вход, използвайки HTML5 характеристики и JavaScript код;
 • Изпращат и получават информация към и от отдалечени източници на информация, използвайки XMLHTTP Request objects и jQuery AJAX операции;
 • Стилизират HTML5 страници, използвайки CSS3;
 • Създават добре структурирани и лесни за поддръжка JavaScript кодове;
 • Използват общи HTML5 APIs в интерактивни уеб приложения;
 • Създават уеб приложения, които поддържат офлайн операции;
 • Създават HTML5 уеб страници, които могат да се адаптират към различни устройства;
 • Създават сложни графики в HTML5 страници чрез използването на Canvas елементи и Scalable Vector Graphics;
 • Подобряват потребителския опит чрез използването на анимации в HTML5 страници;
 • Използват Web Sockets, за да изпращат и получават информация между уеб приложения и сървър;
 • Подобряват работата на уеб приложенията, чиито операции отнемат повече време, чрез използването на Web Worker processes.

Предварителни изисквания за участие в обучението

Преди да вземат участие в това обучение, участниците трябва да:

 • Разбират основната структура на HTML документи: как да използват HTML тагове, за да се визуализира текстово съдържание; как да използват HTML тагове, за да се визуализират графики; как да използват HTML APIs;
 • Знаят как се стилизира общи HTML елементи, използвайки CSS, в това число: как да разделят презентация от текст; как да управляват съдържанието; как да контролират позицията на отделните елементи; как да прилагат основни CSS стилове;
 • Знаят как се пише JavaScrip код, така че да добавят функционалности на страница: как се създават и използват променливи; как да използват: изчислителни операции така, че да създават изчислителни калкулации, съдържащи една или повече променливи; как да контролират програмата, използвайки „if ... else“; как се пишат прости функции.

Брошура

Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3

Искате да научите повече ? Пишете ни на sales@asap.bg или се обадете на телефон: 02/4475 111.